Professionel & kompetent sparringspartner til dit projekt

Ejendomsudvikling on demand

EKSPERTISE


Nelander Ejendomudvikling tilbyder en bred vifte af konsulentbistand inden for alle aspekter af ejendomsudvikling, herunder: projekt- og konceptudvikling; projektstyring; køb, salg og udlejning; projektscreening; analyser og budgettering.


Derudover kan Nelander Ejendomsudvikling også løse interimopgaver i samspil med en eksisterende organisation i både kortere og længere perioder i forbindelse med eksempelvis sygdom, barsel eller i situationer, hvor en virksomhed blot har behov for ekstra hjælp i en periode eller til et konkret projekt. 

PROJEKTUDVIKLING

Nelander Ejendomsudvikling kan hjælpe med de fleste typer af projektudviklingsopgaver:


 • Greenfield boligprojekter;  både som ejer-, udlejnings- og andelsboliger.
 • Greenfield erhvervsprojekter; herunder kontor-, hotel- og retailprojekter.
 • Udvikling af eksisterende bolig- og erhvervsejendomme, hvor der eksempelvis er behov for renovering og/eller ombygning.
 • Projektforslag/-byggeri til virksomheder, der har særlige ønsker eller krav til deres kommende domicil. Både på eje-, leje- og leasing basis.

SALG & UDLEJNING

Nelander Ejendomsudvikling har stor erfaring med både salg- og udlejning af projektejendomme, herunder kontor, butiks- og boligejendomme.


Ved salg- og udlejning af projektejendomme inden for kontor-, hotel- og retailsegmentet, har Nelander Ejendomsudvikling et bredt kontaktnet til både rådgivere og aktører i markedet.


Nelander Ejendomsudvikling varetager selv salg- og udlejning af projektboliger, men gerne i samarbejde med en ekstern ejendomsmægler eller administrationsselskab. 

ANALYSER & BUDGETTER

Som en naturlig del af projekudviklingsarbejdet kan Nelander Ejendomsudvikling afhængigt af den enkelte projektopgave udarbejde:


 • Projektbudget fra både mindre renoveringsprojekter til større greenfield projekter.
 • Salgs- og likviditetsbudgetter.
 • Pengestrømsanalyse til brug for likviditetsstyring.
 • Projekt- og investeringscasebeskrivelse til brug for investorer, finansieringskilder, ledelse/bestyrelse.
 • Rapportering til brug for ledelse/bank/investorer m.v.
 • Købs-, finansiering- og 15 års-budgetter ifm. andelsboligprojekter inkl. udregninger af andelsindskud og boligafgift.

ARBEJDSPROCES

Nelander Ejendomsudvikling arbejder ud fra en struktureret proces, hvor projektopgaven tydeligt beskrives fra start og derefter omsættes til en konkret handlingsplan. Handlingsplanen godkendes af opdragsgiver inden projektopgaven igangsættes.

  

Ved større og omfangsrige projektopgaver opdeles arbejdsprocessen i flere faser med separat handlingsplan for hver fase. Især i forbindelse med udvikling af greenfield projekter er det nødvendigt at dele projektopgaven op i mindre faser. Det sikrer, at de involverede parter kan gøre løbende status og evt. ændre strategi eller foretage ændringer i handlingsplanen undervejs.

PROJEKTSTYRING

Nelander Ejendomsudvikling kan hjælpe med de fleste typer af projektstyringsopgaver, der typisk har karakter af bygherrerolle bl.a.:


 • Projektstyring ifm. byggeri.
 • Tilbudsindhentning fra rådgivere eller entreprenører ifm. byggeopgaver.
 • Kontrahering med rådgivere, entreprenører m.v.
 • Deltagelse i byggemøder m.v. på vegne af bygherre.
 • Løbende rapportering til eks. bank, ledelse eller investorer i forbindelse med byggeprojekter.
 • Koordinering mellem bygherres aftaleparter ifm. byggeprojekter.
 • Nyhedsbreve m.v. til købere/interessenter ifm. boligprojekter

KØB / PROJEKTSCREENING

Har du som investor eller rådgiver behov for en gennemgang eller screening af et byggeprojekt eller en projektejendom inden købet, kan Nelander Ejendomsudvikling hjælpe med at gennemgå de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for projektøkonomien.


Selvom der er mange dygtige erhvervsejendomsmælgere, der yder rådgivning ifm. køb af projektinvesteringsejendomme, kræver køb af projektejendomme et særligt erfaringsgrundlag, når udgifter til byggeri eller renovering indgår som en del af investeringen og derfor kan have en stor indvirkning på det reelle afkast.

SAMARBEJDSPARTNERE

Succes er sjældent resultatet af en enkelt persons arbejde. Derfor løser Nelander Ejendomsudvikling langt de fleste opgaver i tæt samarbejde med en bred vifte kompetente sambejdspartnere.


Nelander Ejendomsudvikling har et omfattende kontaktnet af dygtige rådgivere, arkitekter, entreprenører, ejendomsmæglere m.fl., der inden for hver deres branche excellerer i deres arbejde. 


Nelander Ejendomsudvikling har gennem årene opbygget en erfaring i at sætte det "rigtige" hold omkring den enkelte projektopgave.HONORARSTRUKTUR

Nelander Ejendomsudvikling arbejder med en gennemsigtig og forudaftalt honorarstruktur, der dels sikrer opdragsgiver et overskueligt billede af den samlede honorering og som nemt kan indgå i bl.a. projektbudgettering.


Honorering vil afhængigt af opgaven udgøre enten faste ydelser, værdiskabende honorering eller en kombination af begge dele.


Ved større eller omfangsrige opgaver, hvor opgaven er opdelt i flere faser, honoreres løbende ved opnåelse af de enkelte delmål. For at sikrer et højt kvalitetsniveau og fokus i arbejdsprocessen udføres større projektudviklingsopgaver ikke som "no cure no pay" .